fbpx
Maj wismann signatur og logo
Klinisk sexolog og forskningsbaseret parterapeut
MENU

Parterapi ved utroskab – Sådan kan I komme godt igennem utroskaben

Parterapi ved utroskab kan være en rigtig god hjælp. Både hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, eller måske selv har været din partner utro.

Som parterapeut kan jeg hjælpe dig og jer med at finde ind til hinanden igen. Og vi kan sammen gå på opdagelse i, hvordan og om I kan genopbygge tilliden til hinanden og fortsætte som par.

.

Hvordan hjælper parterapi ved utroskab?

Hvordan parterapi kan hjælpe ved utroskab, vil altid være forskelligt fra par til par.

Nogle af de ting, der helt naturligt vil spille ind, er bl.a.:

 • Hvor længe I har været sammen som par
 • Hvor bundet sammen I er af f.eks. fælles børn, hus, økonomi osv.
 • Hvilken form for utroskab, der har været tale om
 • Hvordan tilliden imellem jer opleves brudt
 • Hvor gode I er til at kommunikere
 • Jeres åbenhed overfor hinanden
 • Jeres lyst til at bevare parforholdet

Dansk forskning viser faktisk, at langt de fleste par bliver sammen efter utroskab.

Noget andet interessant forskningen viser er, at det faktisk sjældent er selve utroskaben, der gør, at nogle par alligevel ender med at gå fra hinanden – det er i højere grad tiden efter utroskaben.

Det er altså, hvordan I sammen har håndteret utroskaben - efter tillidsbruddet blev opdaget - , der ofte har den største betydning for, om jeres parforhold fortsætter eller ej.

Parterapi ved utroskab handler derfor også om at hjælpe jer bedst muligt i tiden efter, utroskaben har fundet sted.

Det kræver ofte både hårdt arbejde og en stor åbenhed overfor hinanden at opbygge den tabte tillid igen.

Og i den proces kan det være en meget stor hjælp at have en objektiv terapeut med til at hjælpe samtalerne i gang, holde dem på sporet og støtte jer begge igennem hele processen.

.

Hvorfor rammer utroskab så hårdt?

Vi har alle sammen nogle forestillinger om parforholdet, som vi er vokset op med.

Vores billede af den ideelle verden, og hvordan vores liv skal forme sig.

Men det er ikke altid, at billederne holder i virkeligheden.

Jeg bruger nogle gange eksemplet med Disney prinsen og prinsessen, der bliver gift og lever lykkeligt …

Altså lige indtil de får børn, skal smøre madpakker, skal hente og bringe, betale af på huslånet, gå på arbejde hver dag og få det hele til at hænge sammen.

Så bliver det pludselig svært.

Det er lidt det samme med utroskab.

Har vi ikke oplevet det endnu, har vi tit nogle meget faste forestillinger om, hvordan vi vil reagere, hvis vi oplever det, bliver udsat for det eller pludselig bliver konfronteret med det i vores vennekreds.

Men virkeligheden lever sjældent op til forestillingerne.

Vi reagerer anderledes, end vi regnede med – både hvis vi er den, der opdager at partneren er utro, og hvis det er os selv, der er utro.

Måske kan vi slet ikke kende os selv i vores reaktioner! Og under alle omstændigheder bliver glansbilledet og tit også en stor del af vores identitet og verdensbillede revet itu.

Alt bliver vendt på hovedet, og vi ved ikke længere, hvem vi kan stole på, og hvad der er til at regne med.

Det er derfor, utroskab rammer så hårdt.

Det bryder den tillid, I har til hinanden – men det bryder OGSÅ det billede, I havde af både jer selv og det liv, I har skabt.

Parterapi ved utroskab handler om at stykke et nyt billede og en ny tillid sammen, og derfor er det også så vigtigt, at I vælger en parterapeut, der er specialiseret i at arbejde med både utroskab og traumeheling.

For utroskab og affærer ER traumatiserende, og det er forventeligt, at man bliver kastet ud i den største krise i livet, man nogensinde har oplevet.

Utroskab stikker nemlig langt dybere end den utro gerning i sig selv, og faktisk oplever mange, der har haft utroskab tæt inde på kroppen, PTSD-lignende symptomer i tiden efter.

Det gælder i øvrigt både dem, der har oplevet utroskab og dem, der selv har været utro.

.

Hvorfor er nogen utro?

Der kan være mange årsager til, at nogen er utro.

Det kan du også læse mere om i min bog, ”Men hvorfor - Fortællinger fra de utro og fakta om utroskab."

Bogen tager udgangspunkt i årsagerne til utroskab, og bygger på en spørgeskemaundersøgelse med knap 420 danskere, der alle har været utro på et eller andet tidspunkt i livet.

Jeg vil dog meget gerne aflive den myte, at det altid handler om, at man mangler noget i sit parforhold, og at utroskab kun opstår, hvis parforholdet er dårligt.

Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Utroskab kan sagtens finde sted i gode parforhold.

Så handler det i stedet om ting, der rør sig i den, der er utro.

Det kan f.eks. være nogle særlige seksuelle præferencer, en følelse af at gå glip af noget, midtvejskrise, lavt selvværd og meget andet.

Utroskaben har i de tilfælde altså ikke noget med partneren eller parforholdet at gøre.

Der kan også være stor forskel på typen af utroskab.

Nogen kan være notorisk utro, fordi de elsker spændingen ved det og nærmest oplever afhængigheds-symptomer, når de ikke er det.

For andre er det en éngangs-oplevelse, som de med det samme fortryder.

For andre igen handler det om, at de reelt forelsker sig i en anden.

Grunden til utroskaben vil selvfølgelig spille ind, når I sammen skal finde ud af, om jeres parforhold kan og skal fortsætte, men i forhold til parterapi ved utroskab er behandlingen stort set den samme.

Det handler om at få jer begge på bedst mulig vis igennem den krise, som utroskab næsten altid forårsager hos begge parter, så I kan finde hinanden og få taget de samtaler, der skal til for at nærme sig hinanden igen.

Når utroskaben rammer

.

Hvordan får vi tilliden tilbage efter utroskab?

Genopbygningen af tilliden imellem jer er hovedelementet i parterapi ved utroskab.

Men før I kan begynde at bygge op, skal I hver især ud af de første kraftige krise-faser.

Når I rammes af utroskab, vil det i langt de fleste tilfælde udløse en stor personlig krise hos jer begge.

Den, som har oplevet utroskaben, vil føle sig forrådt, bedraget og ført bag lyset. Mens den, som har været utro, tit vil blive overvældet af skam- og skyldfølelse. F.eks., når man oplever partnerens følelsesmæssige reaktioner.

Hver af jer står altså midt i et kriseforløb, som I bliver nødt til også at blive hjulpet igennem, samtidig med at I arbejder med at genopbygge tilliden og parforholdet.

Derfor er det så vigtigt at finde en parterapeut med de rette kompetencer indenfor bl.a. traumebehandling og forskningsbaseret parterapi.

Krisen ved utroskab kan deles ind i 3 faser:

1. Chokfasen

Denne sætter typisk ind, lige når utroskaben rammer. Den, der opdager utroskaben rammes naturligt nok af den nye "viden", mens den anden part rammes af både afsløringen og af partnerens tit (og forståeligt nok) voldsomme reaktion. Chokfasen kan vare i flere dage og nogle gange uger.

2. Reaktionsfasen

Her begynder konsekvenserne af utroskaben at gå op for de involverede. Chokket erstattes af sorg, vrede, skyld, skam og selvransagelse.

3. Bearbejdningsfasen

Når de første to faser er gennemlevet, vil den "nye hverdag" begynde at indfinde sig. Begge parter begynder at kunne se udover det første chok og vil så småt være i stand til at begynde at kunne arbejde på en fortsat fælles fremtid. Hvis det er det, I ønsker.

Der findes i princippet også en fjerde fase, som er hele den indsats, I begge skal være indstillede på at gå i gang med – også når det er blevet hverdag igen.

For de følelser, utroskaben satte i gang hos jer begge, kan dukke op til overfladen i mange år efter, at utroskaben egentlig fandt sted.

.

Parterapi når man er den, der har været utro

I parterapi efter utroskab er det selvfølgelig vigtigt, at parterapeuten ikke tager parti eller at terapeutens egne "skygger og personlige oplevelser" kommer i spil.

Parterapi efter utroskab må aldrig komme til at handle om, at parterapeuten sammen med den, der har oplevet utroskaben, fordømmer den, der har været utro.

Og det omvendte må selvfølgelig heller ikke ske.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er den, der har været utro, der har taget valget og forårsaget "handlingen utroskab." Og den smerte, som dette medfører er en direkte reaktion på "handlingen utroskab."

Men den utro er også selv i krise.

Tit kan den, som har været utro, ikke genkende sig selv i sin egen opførsel.

Selvbilledet og identiteten krakelerer pludseligt.

De oplever fordømmelse fra omverdenen, og føler i høj grad skam og skyld.

For at I som par kan finde sammen igen, er det vigtigt, at den som har været utro, accepterer, at det især er den part, der skal arbejde på at opbygge tilliden igen.

Men det er også af afgørende betydning, at det ikke kommer til at handle om at pege fingre ad den utro.

I skal begge to heles, for at I kan komme videre som par.

.

Hvordan kommer vi videre som par efter utroskab

Forskning viser som nævnt, at de fleste danske par vælger at blive sammen efter utroskab.

Men det kræver en indsats fra jer begge.

Når de første krisefaser er bearbejdet hos hver af jer, handler det om at genopbygge jeres indbyrdes tillid igen.

Det kan tage lang tid, og det kræver fuld åbenhed fra jer begge.

Der er mange faser efter utroskab og tillidsbrud et par skal igennem, og til at begynde med, vil den, der har oplevet utroskaben typisk have et stort behov for at finde ud af, hvad der præcist er sket – og få etableret en slags tidslinje over det skete.

Derfra kan det være vigtigt f.eks. at give fuld åbenhed til sms’er og mails i en periode, så den, der har været utro tydeligt viser, at han/hun ikke har noget at skjule.

Det kan også handle om ikke at arbejde over mere, skifte job, altid overholde aftaler osv.

Det kommer meget an på arten af utroskab, men den, der har været utro, må indstille sig på, at der i meget, meget høj grad vil være behov for at tydeliggøre, at vedkommende er til at regne med.

Faktisk viser både min egen erfaring fra klinikken og forskning på området, at får I ikke etableret en tydelig ”Jeg kan regne med dig, og det du siger,” så vil det blive svært at fortsætte sammen som par.

Så den del skal virkelig tages alvorligt.

Det nytter ikke noget, at nogen prøver at spille med lukkede kort for at beskytte sig selv.

I parterapi efter utroskab er det parforholdet, der skal beskyttes; ikke den enkelte.

Når utroskaben rammer

.

5 vigtige fakta fra parterapeuten om utroskab

Når I skal videre efter utroskab er det vigtigt, at I begge er opmærksomme på, at utroskaben kan kommer til at spøge og fylde i årevis.

Forskning indenfor parterapi og utroskab viser, at:

 • Det tager typisk 1-2 år at bearbejde utroskaben og vende tilbage til en mere almindelig hverdag. En hverdag, hvor tilliden så småt er genfundet.
 • De fleste danske par bliver sammen efter utroskab. Jo mere, I har sammen som par, jo større chance for at I bliver sammen.
 • Utroskaben forsvinder aldrig. Selvom oplevelserne er bearbejdet, vil det altid være en del af jeres liv.
 • Sanser kan stadig trigge de følelser og reaktioner, som I havde under krisefaserne. Det kan være en bestemt duft, en sang eller noget tredje. Vær forberedt på det.
 • Mange, der har oplevet utroskab eller selv har være utro, vil blive sygemeldt i kortere eller længere perioder. Netop fordi utroskab rammer så hårdt.

.

Jeg håber, at min guide om parterapi ved utroskab har været en hjælp for dig.

Mangler du svar på dine spørgsmål om parterapi efter utroskab?

Er der noget, du gerne vil have at jeg uddyber yderligere?

Eller have svar på, som skal med i min guide?

Så læg endelig en kommentar herunder, og hjælp mig til at gøre guiden endnu bedre.

Hjælp mig til at hjælpe dig, artiklerne her på hjemmesiden opdateres nemlig løbende.

De kærligste hilsner, Maj Wismann – Klinisk sexolog og parterapeut med egen praksis siden 2006 – Læs mere om Maj her <—

Maj Wismann om Parterapi ved utroskab

.

Vil du læse mere om tillidsbrud, parterapi ved utroskab, fakta om utroskab?

.

Vil du hjælpe?

★ Har I været i parterapi efter utroskab? Har I lyst til at dele jeres erfaringer? Eller overvejer du og I det? Så må du rigtig gerne dele dine erfaringer herunder, måske kan netop dine erfaringer hjælpe andre. OBS. Utroskab og tillidsbrud er et ekstremt sårbart emne, så vær opmærksom på positive formuleringer, rummelighed og omsorg. På forhånd tak ❤

*Husk god tone, ALLE negativt ladet kommentarer slettes øjeblikkeligt. Jeg ønsker at skabe et positivt og støttende forum, hvor vi kan hjælpe hinanden. Derfor er der nul-tolerance overfor flabethed, nedladenhed, negative inputs, uhøfligheder og uforskammethed.

.

Parterapi ved utroskab – ofte stillede spørgsmål:

Hvad gør utroskab ved én?

Utroskab er det, som man kalder en traumatisk krise - altså en krise, som er påført dig fra nogle ydre omstændigheder, hvis det er din partner, der har været utro.

Men fordi utroskab også rammer dig på identitet, selvbillede, tillid og endda rammer lige dér – midt i parforholdet, som ellers skulle være din trygge hjemmebase – så har det også mange elementer fra en livskrise i sig.

Derfor rammer utroskab ofte langt hårdere, end man forestiller sig, fordi det går ind og skubber til mange af de "konstanter", du troede, du havde i dit liv.

Heldigvis vælger mange at blive sammen efter utroskab, men jeg vil anbefale, at I kontakter en parterapeut med speciale i utroskab, som kan hjælpe jer med at komme videre.

Det er komplekst, og det kan være svært at stå med alene.

Ender utroskab altid med skilsmisse?

Nej. De fleste danske par vælger faktisk at blive sammen efter utroskab. Men det afhænger meget af, hvordan I håndterer tiden efter opdagelsen. Hvor længe I har været sammen, om I har børn og hvordan/hvor længe utroskaben har fundet sted, spiller selvfølgelig også ind.

Hvorfor er folk utro?

Der kan være rigtig mange grunde til, at folk er utro. Det er en myte, at det kun handler om, at parforholdet er dårligt. Forskningen viser, at der sagtens kan være helt andre ting på spil. Det kan handle om en personlig krise – måske en midtvejskrise. Det kan handle om særlige seksuelle præferencer. Det kan handle om selvværd, om frygten for at gå glip af noget eller slet og ret om at have drukket for meget til en fest.

Hvordan kommer man videre efter utroskab?

Først og fremmest skal I begge komme igennem chokfasen på den bedst mulige måde, og dernæst så skal der arbejdes på at genopbygge tilliden imellem jer.

At genfinde troen og tilliden til den utro part kan tage lang tid, og kræver stor åbenhed fra jer begge. Og også mange, dybe samtaler og lyst til at komme videre – sammen.

Det kan være svært at gå igennem det alene, fordi der er så mange følelser på spil. Derfor kan det give rigtig god mening for mange at have en objektiv person med på sidelinjen. Her er en parterapeut med speciale i utroskab et oplagt valg.

Hvornår er det utroskab?

Det kommer helt an på jeres egne individuelle grænser. Derfor er det en rigtig god idé at få italesat, hvor jeres grænser går. Inden utroskaben finder sted. For nogen går den ved et kys, for andre ved langt mere. Der er ikke noget universelt facit.

Hvad er digital utroskab?

Digital utroskab – eller ”micro cheating”, som det også kaldes. Utroskab, hvor du ikke fysisk er sammen med en anden. Men hvor du gennem f.eks. intens sms-korrespondance eller online kommunikation er følelsesmæssigt og/eller erotisk/seksuelt utro med en anden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kommentarer

 1. Genial artikel, og må give dig ret i, at din bog om utroskab er SÅ relevant - både FØR man selv har oplevet den, men sandelig også efter man har stiftet bekendtskab med emnet enden som den, der begår utroskaben, eller bliver udsat for det af en partner.

  Jeg nyder virkelig, at du hver eneste gang bryder de fordomme/myter mange har. Tankerne om eventyret fra vugge til grav er sjældent det, man selv oplever, og det er vigtigt at italesætte, for vi har mange områder, hvor selv nære venner/veninder ikke taler sammen om det, fordi de tror, de er alene om at have bestemte oplevelser. Det retter dine artikler op på - og jeg har dælme lært meget siden jeg begyndte at følge med for mange år siden. Tak. 🙂

 2. Det er desværre rigtig svært at finde en god terapeut. Her 2 år efter har jeg stadig store udfordringer. Jeg ønsker at tale om det, finde ud af hvordan vi kan undgå det fremover. Han vil helst glemme det og lukker af når han føler skyld eller skam. Så selv om man vil hinanden mangler man redskaberne og støtten til at bearbejde det ordenligt. Vreden kan vendes til selvhad, og den manglende tillid til angst og depression

 3. Jeg håber Christina har fået sin partner i terapi siden kommentaren. Hvis andre har lignende problem, så kan denne podcast varmt anbefales. Du kan finde den på YouTube ved at søge efter titlen. 🙂

  15/6-20 - Begrebet dobbeltvalg, & hvor farligt det er for parforholdet og kærligheden

Gør som over 25.000 andre
Tilmeld dig Danmarks måske mest populære nyhedsbrev om parforhold, kærlighed og seksualitet. Nul spam. Kun e-mails og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere)  til at få det parforhold og sexliv du ønsker dig. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
.
maj_wismann
Brevkassen om parforhold
I brevkassen her kan du finde mere end 400 spørgsmål og svar om parforhold, kærlighed, sex og seksualitet.
Skriv til brevkassen
Ressourcer
Online forløb
Artikler
Brevkasse
Maj Wismann
Stevnshøjvej 8
5800 Nyborg
Denmark
+45 22 37 62 93
Kontakt@majwismann.dk
CVR: 32844324
Få min e-bog med fakta, tips og råd til sexlivet for 0,-

Kom videre efter utroskab

Få E-bogen "Når utroskaben rammer" + 30 dages Email-Kursus Gratis af Maj Wismann

1/3 af alle parforhold oplever utroskab. Det er p.t. den hyppigste årsag til skilsmisse. Du er ikke alene.

Få hjælp & inspiration til, hvordan du kommer videre.
.
Pop væk med dig boks...
Når utroskaben rammer - E-bog og Emailkursus af Maj Wismann
Få min e-bog med fakta, tips og råd til sexlivet for 0,-
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram